Naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-74 “Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2020-11-09
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-74 buvo pakeistas 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo".
 
Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių nuostatos aktualios nuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruosiantiems 2020 m. mokestinio laikotarpio pajamas. 
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-11-05 rašte Nr. (18.18-31-1E)RM-56450.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas