Naujienos

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VA-77 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo" pakeitimo" pakeitimo" (toliau – įsakymas Nr. VA-102) atidedamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo" įsigaliojimo" pakeitimo" įsigaliojimo terminas iki 2019 m. birželio 1 dienos.

Artimiausiu metu įsakymas Nr. VA-102 bus paskelbtas Teisės aktų registre.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-43020.

Informaciją parengė
Teisės departamentas