Naujienos

Dėl pelno mokesčio įstatymo 38-3 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)

Atnaujinimo data: 2020-04-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į 2019-12-17 priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymo Nr. XIII-2694 nuostatas, parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 38-3 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą).

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. balandžio 08 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-12092.

 
Informaciją parengė
Teisės departamentas