VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

Mokesčių deklaracijų formų pildymo (MXFD) ir optinio (OCR) šablonų rengimo paslaugos viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2014-02-19

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Daiva Milkevičiūtė, tel. +370 5 219 4248, el. paštas d.milkeviciute@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokesčių deklaracijų formų pildymo (MXFD) ir optinio atpažinimo (OCR) šablonų rengimo paslaugos viešasis pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų (toliau – deklaracija) pildymo (MXFD formatas, toliau – MXFD) ir optinio atpažinimo (OCR formato, toliau – OCR) šablonų rengimas, deklaracijų formų vaizdų modifikavimas, atskirų MXFD/OCR šablonų klaidų modifikavimas/kūrimas
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Taisyklių 92.1 punktas
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2014-02-18

_________