VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

Programinės įrangos ir licencijų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-12-03
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
 
Prekių pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Programinės įrangos ir licencijų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 
KONKURSO objekto 1 dalis - UŽSAKOVO turimos spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo procesų centralizuoto valdymo sistemos plėtrai skirta programinė įranga ir licencijos;
KONKURSO objekto 2 dalis - kompiuterinė programinė įranga skirta UŽSAKOVO informacinių sistemų serverių, naudojančių Linux operacinę sistemą, centralizuotam valdymui.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Skelbiama apklausa.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.
 
Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų prekių nėra.
_________