VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

SAP Business Objects BI licencijų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-10-31

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 454442.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: SAP Business Objects BI licencijų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: SAP Business Objects Enterprise (CS) licencijų įsigijimas su SAP BI licencijų atnaujinimu iki 2020-12-31.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. SAP Business Objects BI licencijų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BI Spectrum", įm. k. 302855499.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 194882,84 EUR su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškiausias pasiūlymas.

_________