VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

SAP Business Objects BI licencijų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-09-25
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: SAP Business Objects BI licencijų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: SAP BusinessObjects Enterprise (CS) licencijų įsigijimas su SAP BI licencijų atnaujinimu iki 2020-12-31.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.