VMI vykdomi viešieji pirkimai

Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemio plėtros paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2020-09-03
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Kurauskas, tel. (8 5) 268 7505, el. paštas Gintaras.Kurauskas@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemio plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemio modernizavimo ir plėtros paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.
IV. SPRENDIMAS NEATLIKTI PIRKIMO NAUDOJANTIS CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (toliau — CPO) PASLAUGOMIS:
Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.
_________