VMI vykdomi viešieji pirkimai

« Grįžti

Vaizdo klipų transliavimo televizijoje ir kino teatruose paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2019-04-18

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 420280.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo klipų transliavimo televizijoje ir kino teatruose paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vaizdo klipų transliavimo televizijoje ir kino teatruose paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Vaizdo klipų transliavimo televizijoje ir kino teatruose paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Idea media", įm. k. 302344394.
III.3. Sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): ne daugiau kaip 745000 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal kainą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -.