VMI Mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2014 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2013 metų VMI Mokesčių fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2012 metų VMI Mokesčių fondo ataskaitos

VMI Mokesčių fondas

2010 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti