VMI naujienos

Bendro darbo rezultatas: patvirtintos ir paskelbtos i.VAZ taisyklės

Atnaujinimo data: 2016-04-06

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad patvirtintos kartu su verslo atstovų komanda parengtos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės. Jos numato duomenų apie gabenamus krovinius pateikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarką. Kartu parengtas ir i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas. Važtaraščių duomenis verslo subjektai į VMI išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemį i.VAZ turėtų pradėti teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

Su patvirtintomis taisyklėmis galima susipažinti VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas. Be kita ko, mokesčių administratorius pateikia ir dažniausiai užduodamus klausimus – atsakymus, kuriuose apžvelgiamos tiek bendrosios taisyklių taikymo nuostatos, tiek konkrečios praktinės situacijos, tiek techniniai duomenų teikimo aspektai. „DUK" skyrelis nuolat atnaujinamas padedant mokesčių mokėtojams tinkamai pasiruošti važtaraščių duomenų teikimui per i.VAZ.

„Pasitelkę ekspertus iš krovinių gabenimo verslo sektoriaus, stengėmės itin atidžiai įsiklausyti į jų teikiamas pastabas, pasiūlymus, vertinimus dėl atskirų taisyklių nuostatų formuluočių ar praktinio įgyvendinimo. Taip siekiame, kad išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemis i.VAZ taptų praktiškai naudingu įrankiu, padedančiu verslo subjektams ir patogiai pateikti duomenis apie išrašomus važtaraščius, ir naudotis kitomis šios el. paslaugos teikiamomis galimybėmis", - sako VMI prie FM viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas, pažymėdamas, kad itin aktyvus verslo atstovų įsitraukimas ir bendradarbiavimas ne tik leido jiems išsakyti savo poziciją dėl būsimų taisyklių, tačiau kartu padėjo mokesčių administratoriui geriau suprasti šiame sektoriuje galiojančius „verslas – verslui" modelio principus bei realiai įvertinti mokėtojų technines galimybes pateikti duomenis.

Įsiklausius į verslo atstovų pastabas, patvirtintų i.VAZ taisyklių nuostatos apima tik tuos krovinių gabenimus, kurie vyksta tik kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai jie vyksta tarp ekonominę veiklą vykdančių juridinių ar fizinių asmenų, kurie tarpusavyje susiję krovinio vežimo komerciniais santykiais. Taip pat formuojant duomenų teikimo per i.VAZ tvarką numatyti tiek vidutiniam ir stambiam, tiek smulkiesiems verslininkams svarbūs atvejai, kada duomenų nereikės teikti, netgi jeigu pagal teisės aktus važtaraščius išrašyti privaloma: pavyzdžiui, kai krovinio siuntėjas yra ne PVM mokėtojas arba kai krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus neviršijo 45 tūkst. eurų.

Akcentuotina, jog VMI, plėsdama el. paslaugų spektrą, siekia mažinti administracinę naštą verslui, todėl tiems mokėtojams, kurie veikloje naudoja verslo valdymo sistemas, duomenų perdavimas į i.VAZ bus automatizuotas, o smulkieji verslininkai, neturintys važtaraščių išrašymo kompiuterinių programų, galės pasinaudoti i.VAZ važtaraščių išrašymo paslauga ir papildomai duomenų teikti VMI jau nereikės.

VMI vertinimu, išankstinis važtaraščių ir kitų krovinių dokumentų duomenų pateikimas per i.VAZ neleis sunaikinti važtaraščių nugabenus krovinį gavėjui, mažins galimybes neapskaityti ir nedeklaruoti pajamų, kartu skatins sąžiningą konkurenciją ir veiklos skaidrumą krovinių gabenimo, prekybos, gamybos ir kituose sektoriuose. 

Kuriant i.VAZ taisykles VMI specialistus kompetentingai konsultavo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos, Investuotojų forumo, Naftos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos pramonininkų asociacijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, asociacijos INFOBALT, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" atstovai.  Darbo grupės nariai, verslo atstovai bei kiti mokesčių mokėtojai dėl i.VAZ  taisyklių pateikė apie 100 pastabų, pasiūlymų ir klausimų.

VMI primena, kad i.MAS tikslas — mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, padėti užtikrinti sąžiningą verslo konkurenciją, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.         

Daugiau informacijos apie i.MAS — http://www.vmi.lt/cms/imas.   

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Julija Balsė,

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

tel.: +370 5 2687 670, +370 610 08433, el. p.: j.balse@vmi.lt