VMI naujienų archyvas (2012-2017 m.)

« Grįžti

Dėl informacinio pranešimo dėl Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 442 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-03-06

2019-03-04 Nr. (18.2-31-2 E) RM-6676

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimų Nr. 442, (toliau – Taisyklės) pakeitimus:
I. Pakeitimai, padaryti 2019 m. vasario mėn. 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 190
Nuo 2019 m. kovo 1 dienos įsigaliojusiose Taisyklėse nustatyta, kad akcizų lengvata netaikoma kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui.
II. Pakeitimai, padaryti 2019 m. vasario mėn. 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 132
1. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigytoms prekėms (paslaugoms) Taisyklėse nustatyta galimybė PVM ir akcizų lengvatą taikyti ir tiesiogiai tais atvejais, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų oficialiai veiklai Lietuvoje bei šių atstovybių ir įstaigų narių ir kartu gyvenančių jų šeimų narių asmeniniam naudojimui ir įsikūrimui, Lietuvoje pripažintoms ir Lietuvoje įsikūrusioms  tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių organizacijų ir atstovybių nariams ir Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvoje įstaigų darbuotojams (toliau kartu  – Lietuvoje įsikūrę diplomatai) (Taisyklių 2 punkto nuostatos).
Tai reiškia, kad PVM ir akcizų lengvata bus taikoma dviem būdais:

a) prekes (paslaugas) iš karto apmokestinant 0 proc. PVM tarifu ir akcizais apmokestinamų prekių neapmokestinant akcizais bei

b) grąžinant Lietuvoje įsikūrusiems diplomatams iš biudžeto pardavėjams sumokėtą PVM už įsigytas prekes  (paslaugas) ir akcizus už įsigytas akcizais apmokestinamas prekes.

Šiuo metu įsigytoms prekėms (paslaugoms) pirkimo PVM lengvata taikoma tik Lietuvoje įsikūrusiems diplomatams grąžinant iš biudžeto pardavėjams sumokėtą PVM ir akcizus už įsigytas akcizais apmokestinamas prekes.
2. Suvienodinta PVM sąskaitoje faktūroje ar kitame prekių (paslaugų) įsigijimo dokumente, kuris bus pateikiamas sumokėtiems PVM ir akcizams grąžinti, nurodyta minimali suma – 55 eurai (šiuo metu tokia suma  taikoma sumokėtų akcizų grąžinimui, o PVM grąžinimui taikoma 230 eurų suma) (Taisyklių 14 punkto nuostatos).
3. Lietuvoje įsikūrę diplomatai, pageidaujantys PVM ir akcizų lengvata naudotis tiesiogiai,  prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) turės pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą PVM ir akcizų lengvatų taikymo sertifikatą, o prekių tiekėjai (paslaugų teikėjai), tiesiogiai taikantys PVM ir akcizų lengvatas, turės mokesčių administratoriui centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka pateikti duomenis apie tokių prekių tiekimą (paslaugų teikimą) (Taisyklių 9 punkto nuostatos).
Tuo atveju, jei bus įsigyjamos akcizais apmokestinamos prekės, tai tokios prekės tiesiogiai, t. y.,  be PVM ir akcizų galės būti įsigyjamos tik iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (Taisyklių 10 punkto nuostatos).
4. Patikslintos Taisyklių nuostatos, reglamentuojančias PVM ir akcizų lengvatų taikymą tarptautinėms organizacijoms (išskiriant lengvatų taikymo tvarką pripažintoms ir Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms tarptautinėms organizacijoms ir numatant, kad šiuo atveju būtų taikomos Taisyklių projekto II skyriaus nuostatos) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms (numatant, kad šiuo atveju būtų taikomos Taisyklių projekto III skyriaus nuostatos).
5. Patikslintas Taisyklių priedas, už kurį PVM negrąžinamas (pvz., už Lietuvoje įsikūrusių diplomatų įsigytas pramogų paslaugas).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 4 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6676

Informaciją parengė
Teisės departamentas