VMI prie FM ir AVMI finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metai |2018 metai | 2017 metai | 2016 metai | 2015 metai | 2014 metai


2019 metai

2019 metų I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2019 m. I-III ketv.):
Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI.


2019 metų I pusm. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2019 m. I pusm.):
Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI.

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2019 m. I ketv.):
Vilniaus AVMIKauno AVMIKlaipėdos AVMIPanevėžio AVMIŠiaulių AVMI.

2018 metai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus AVMIKauno AVMI, Klaipėdos AVMIPanevėžio AVMIŠiaulių AVMI.

2018 m. I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2018 m. I-III ketv.):
Vilniaus AVMIKauno AVMIKlaipėdos AVMIPanevėžio AVMIŠiaulių AVMI.

2018 m. I pusm. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2018 m. I pusm.):
Vilniaus AVMIKauno AVMIKlaipėdos AVMIPanevėžio AVMIŠiaulių AVMI.

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2018 m. I ketv.):
Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI.

 

2017 metai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus AVMIKauno AVMIKlaipėdos AVMIPanevėžio AVMIŠiaulių AVMI.

 

2017 metų I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2017 m. I-III ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI

 

2017 metų I  pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2017 m. I pusm.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI

 

2017 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2017 m. I ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI

 

2016 metai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI finansinių ataskaitų rinkiniai (2016 m.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2016 metų I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2016 m. I-III ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

 

2016 metų I  pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2016 m. I pusm.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2016 metų I  ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2016 m. I ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

 

2015 metai

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys;

AVMI finansinių ataskaitų rinkiniai (2015 m.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2015 metų I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2015 m. I-III ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2015 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2015 m. I pusm.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2015 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2015 m. I ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

 

2014 metai

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI finansinių ataskaitų rinkiniai (2014 m.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2014 metų I-III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2014 m. I-III ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2014 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2014 m. I pusm.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.

2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

AVMI tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (2014 m. I ketv.):

Vilniaus AVMI, Kauno AVMI, Klaipėdos AVMI, Panevėžio AVMI, Šiaulių AVMI,
Alytaus AVMI, Telšių AVMI, Utenos AVMI, Tauragės AVMI, Marijampolės AVMI.