VMI vadovų užduotys

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2018 metų užduotys:

1. Užtikrinti mokesčių apskaičiavimo smulkiajam verslui paslaugos, sudarančios sąlygas pusiau automatizuotai tvarkyti pajamų ir išlaidų apskaitą, teikimą.
2. Stiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos administracinius gebėjimus kovojant su agresyviu mokesčių planavimu.
3. Didinti mokesčių administravimo efektyvumą, užtikrinant patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių užduočių vykdymą.
4. Užtikrinti duomenų saugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
5. Didinti mokesčių mokėtojų sąmoningumą, taikant efektyvias mokesčių mokėtojų sąmoningumo ugdymo priemones:
  5.1 sukurti viešus „rizikos profilius",  rodančius, kokias rizikas mokesčių mokėtojo veikloje įžvelgia mokesčių administratorius, skatinant mokesčių mokėtojus jas įsivertinti, sąžiningai vykdyti mokestines prievoles ir didinti veiklos skaidrumą;
  5.2 pagal viešus vertinimo kriterijus išskirti tikslinę mokesčių mokėtojų, kurie laikomi tinkamai vykdančiais savo mokestines prievoles ir kuriems būtų taikomi tam tikri mokestinių prievolių deklaravimo, mokesčių permokos grąžinimo bei kiti procedūrų supaprastinimai, paskatos.
6. Didinti pasitikėjimą Valstybine mokesčių inspekcija.