Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas

Kokiomis pajamų mokesčio lengvatomis galima pasinaudoti, deklaruojant 2019 metais gautas pajamas?


Iš apmokestinamųjų pajamų galite atimti tokias patirtas išlaidas:
 • sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis;
 • sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus (trečios pakopos);
 • sumokėtas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas, mokamas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 • sumokėtas įmokas už studijas ar profesinį mokymą;
 • sumokėtas palūkanas už kreditą būstui įsigyti ar statyti, dėl kurio sutartis buvo sudaryta iki 2009-01-01;
 • sumas, sumokėtas už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą);
 • sumas, sumokėtas už suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
 • sumas, sumokėtas už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.
Išsamesnę informaciją rasite čia.

Ar galima atimti visą sumokėtų įmokų sumą?


Bendra visų atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc., 20 proc., 27 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Svarbu: Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metais gautas pajamas bendra atimamų įmokų į pensijų fondus, papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per kalendorinius metus, o bendra atimamų mokėjimų už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas - 2 000 Eur per kalendorinius metus. Išsamesnę informaciją rasite čia.

Kokias pajamas gavęs negalite pasinaudoti lengvata?


Lengvata pasinaudoti negalite jeigu per metus gavote:
 • tik neapmokestinamųjų pajamų ir (ar);
 • pajamų tik iš veiklos, vykdomos pagal verslo liudijimą ir (ar);
 • tik pajamų, kurios apmokestinamos, taikant 5 proc. tarifą (už parduotas atliekas).

Kaip galima pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata?


Norėdami pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, turite pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311 su priedu GPM311G (vedlio G dalis).

Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, jeigu laiku (už 2019 metus iki 2020 m. liepos 1 d.) nepateikta metinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM311)?


Taip, galite.

 


Kaip galima pasinaudoti lengvata už atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas bei nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas?


Norėdami susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio turite per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikti:
 • Pranešimo apie išlaidas PRC912 formą ir
 • Metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311.
Jeigu Jūs pateikėte PRC912 formą, Jūsų pateikti duomenys bus perkeliami į metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311. Tuo atveju, jeigu išlaidas pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti kartu su PRC912 forma, šių dokumentų pateikti prie GPM311 deklaracijos papildomai nereikia.

Jeigu Jūs nepateikėte PRC912 formos, tuomet pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata galite pateikdami GPM311 deklaraciją prie jos pridedant išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Ar naudojantis numatytomis lengvatomis turi įtakos aplinkybė, kad gyventojų pajamų mokestį mokėjo kitas asmuo?


Taip, jeigu gyventojų pajamų mokestis buvo mokėtas kito asmens lėšomis, mažėja grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma.