Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-11-23

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informavo apie priimtą pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo 2017 m. sausio 1 d. pakeitimai atlikti siekiant suderinti PVMĮ ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), nuostatas susijusias su pridėtinės vertės mokesčio administravimu. Pakeitime taip pat nustatyta, kad taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, skirtos parduoti specialiose prekybos vietose, kuriose prekės tiekiamos keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes, tik tuo atveju, jeigu tokios specialios prekybos vietos veikia tarptautiniame jūrų ar oro uoste, atsisakant šiuo metu galiojančių nuostatų, leidžiančių tokių parduotuvių veiklą ir kituose valstybės sienos perėjimo punktuose.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-11-23 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-32723

Informaciją parengė
Teisės departamentas