Mokesčių naujienos

Dėl ESTT bylos C-288/16 taikymo

Atnaujinimo data: 2017-10-16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikia paaiškinimą apie eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomų vežimo paslaugų apmokestinimą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-288/16.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-10-16 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-31507.

Informaciją parengė
Teisės departamentas