Nekilnojamojo turto mokestis 2019 m

Nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimas
Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti iki 2019 m. gruodžio 15 d.
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Nekilnojamojo turto mokesčio įmokos kodas 1001**.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kurie fiziniai asmenys privalo pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaraciją KIT715 turi teikti fiziniai asmenys, kurie pagal NTM įstatymu nustatytą tvarką privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 220 000 eurų.
Asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenys, auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nuosavybės teise priklausančius ir /arba jų įsigyjamus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius, kurių bendra vertė viršija 286 000 eurų.
Deklaracijos formą kartu su užpildymo taisyklėmis galima rasti interneto tinklalapyje www.vmi.lt ir elektroninio deklaravimo sistemos tinklalapyje www.deklaravimas.vmi.lt

2. Ar galima pateikti bendrą šeimos nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?


Gyventojas turi pateikti ne šeimos, o individualią NTM deklaraciją (forma KIT715).
Už šeimos narių asmenine, bendrosios jungtinės nuosavybės ir / arba dalinės nuosavybės teise valdomą ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį nekilnojamąjį turtą deklaraciją teikia kiekvienas atskirai iš sutuoktinių, nes neapmokestinamoji vertė (220 tūkst. eurų) taikoma kiekvienam individualiai.
Už vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ir/ar neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, ir/ar vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir/ar įstatymų nustatyta tvarka paskirtam globotiniui nuosavybės teise priklausantį ir/ar jų įsigyjamą apmokestinamąjį NT deklaraciją teikia vienas iš tėvų (įtėvių) ir/ar įstatyminių atstovų.

3. Ar reikia fiziniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?


Fiziniai asmenys avansinio nekilnojamojo turto mokesčio nemoka ir deklaracijos neteikia.

4. Kada nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) jį įsigijus ir kada nebemokamas, kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą yra perleidžiama?


Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas mokėti (skaičiuoti) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokestis nebemokamas (nebeskaičiuojamas) nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą buvo perleista.

5. Iki kada gyventojas turi pateikti KIT715 deklaraciją ir sumokėti nekilnojamo turto mokestį?


Fizinis asmuo deklaraciją KIT715 vietos mokesčių administratoriui pateikia ir mokestį sumoka iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos.

6. Koks taikomas tarifas skaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2019 m. ?


Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių, jeigu bendra vertė viršija 220 000 eurų:
1) 220 000 eurų, tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
2) 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
3) 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.
Fiziniams asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto, jeigu bendra vertė viršija 286 000 eurų:
1) 286 000 eurų, tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
2) 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
3) 650 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

7. Kas yra nekilnojamojo turto mokestinė vertė, kas ją nustato?


Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato VĮ „Registrų centras".

8. Kas privalo apskaičiuoto nekilnojamo turto mokestį už fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, perduotą naudotis juridiniams asmenims arba perduotą naudotis fiziniams asmenims?


Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis juridiniams asmenims, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys.
Tačiau jeigu perduoda fiziniam asmeniui, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą išlieka prievolė deklaruoti ir mokėti turto savininkui (fiziniam asmeniui).
Jeigu Jus domina papildoma informacija apie šį mokestį, siūlome informacijos ieškoti Konsultacinės medžiagos kataloge, kuriame pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos.
Nekilnojamojo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2005, Nr. 76 2741).