Verslo liudijimų skaičiuoklės aprašymas

Verslo liudijimų skaičiuoklė skirta gyventojams, ketinantiems įsigyti verslo liudijimą, savarankiškai apskaičiuoti preliminarias mokėtinas gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas. Ši skaičiuoklė nereikalauja gyventojo autentifikavimosi, todėl jos pateikiami rezultatai priklauso nuo įvedamos informacijos tikslumo. Įvesti duomenys nebūtinai sutaps su VMI bei Sodros turima informacija apie atitinkamą asmenį, todėl, išduodant verslo liudijimą, tam tikri rezultatai gali skirtis.
Skaičiavimas susideda iš 4 žingsnių:
1 langas skirtas apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį;
2 langas skirtas apskaičiuoti privalomojo sveikatos draudimo įmokas;
3 langas skirtas apskaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4 langas skirtas parodyti gautus rezultatus ir mokėjimams reikalingą informaciją.

1 lange reikia:
1. įvesti pradinę informaciją:
• pasirinkti mokestinius metus, kuriais ketinate vykdyti veiklą;
• pasirinkti savivaldybę, kurios patvirtintais tarifais skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (tai turi būti savivaldybė, kurios teritorijoje deklaravote nuolatinę gyvenamąją vietą. Jeigu veiklą vykdysite vienos konkrečios savivaldybės teritorijoje, tokiu atveju nurodoma atitinkama savivaldybė);
• pasirinkti veiklos teritoriją, kurioje ketinate vykdyti veiklą;
• pasirinkti veiklos, kurią ketinate vykdyti, rūšį ir aplinkybes (jei tokios yra nustatytos ir šios aplinkybės atitinka Jūsų planuojamą veiklos situaciją);
2. įvesti planuojamos veiklos laikotarpius;
3. jei turite teisę į lengvatą (su savivaldybių sprendimais, lengvatų dydžiais, galite susipažinti čia), pasirinkite Jums taikytinos lengvatos dydį ir lengvatos taikymo laikotarpį.
Suklydus galima patikslinti (pridėti, pašalinti) ar ištrinti ir iš naujo įvesti teisingus duomenis.
Teisingai suvedus visą informaciją, pereiti į 2 langą (mygtukas „Toliau").

2 lange reikia:
Pažymėti mėnesius, kuriais gyventojas nors vieną dieną dirbo (dirbs) ar buvo (bus) apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
Suklydus galima patikslinti mėnesių žymėjimą, išvalyti visus žymėjimus, arba pažymėti visus mėnesius.
Teisingai suvedus visą informaciją, pereiti į 3 langą (mygtukas „Toliau").

3 lange reikia:
Jei turite teisę į socialinio draudimo lengvatas (esate atleidžiamas nuo tokių įmokų), pridėti lengvatos taikymo laikotarpius.
Suklydus galima patikslinti (pridėti, pašalinti) laikotarpius.
Teisingai suvedus visą informaciją, baigti skaičiavimus ir pereiti į 4 langą (mygtukas „Suvestinė").

4 lange galite:
• atsispausdinti gautus rezultatus (mygtukas „Spausdinti");
• pereiti į Lietuvos kredito įstaigų elektronines mokėjimo sistemas (atitinkamų įstaigų nuorodos) ir sumokėti apskaičiuotas įmokas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad verslo liudijimų skaičiuoklė neformuoja elektroninių pavedimų.
• iš naujo atlikti skaičiavimus, suvedant naujus duomenis (mygtukas „Grįžti į pradžią");

Jei 2010 ir vėlesniems metams įsigyjate verslo liudijimą patalpų nuomai, tai Jums bus pasiūlyta pildyti tik 1 skaičiuoklės langą. Kadangi patalpų nuoma nelaikoma individualia veikla, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų už tokius verslo liudijimus mokėti nereikia.