« Grįžti

Išmokas išmokėjęs asmuo gyventojams išmoka B klasės išmokas ir nuo jų pajamų mokestį savo lėšomis į biudžetą sumoka ne tą patį mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos. Kurio mėnesio deklaracijoje GPM313 turi būti deklaruojamos šios išmokos?

Atnaujinimo data: 2018-03-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.1] GPM313 pildymas, pateikimas, tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8873

 

Tokios išmokos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis turi būti deklaruojamas to mėnesio, kurį išmokos buvo išmokėtos, mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.

Pavyzdys

Individualios įmonės savininkas 2018 m. vasario mėn. iš individualios įmonės išsiėmė pinigų sumą (kaip avansu išmokėtą pelną) savo asmeninėms reikmėms. 2019 m. kovo mėn. individuali įmonė savo lėšomis sumoka pajamų mokestį nuo 2018 m. vasario mėn. individualios įmonės savininko išsiimtos sumos. Individuali įmonė savininko 2018 m. vasario mėnesį iš įmonės išsiimtą sumą ir nuo jos įmonės lėšomis į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti 2018 m. vasario mėnesio deklaracijos GPM313 formoje.

 

Tos B klasės išmokos, nuo kurių pajamų mokestį savo lėšomis išmokas išmokėjęs asmuo ketina mokėti vėlesnį mėnesį, nei tą mėnesį, kurį buvo išmokėtos išmokos, neturi būti deklaruojamos, kol pajamų mokestis nuo jų nėra sumokėtas į biudžetą.

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"