« Grįžti

Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.1] GPM313 pildymas, pateikimas, tikslinimas
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-2328

 

Kada MIA turi išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, jei:

Pajamų mokesčio sumokėjimo terminas

apmokestinamosios išmokos išmokėtos iki atitinkamo mokestinio laikotarpio 15 d.

iki to paties mėnesio 15 d.

apmokestinamosios išmokos išmokėtos po atitinkamo mokestinio laikotarpio 15 d.

iki to paties mėnesio paskutinės dienos

su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir visa išmoka išmokėta per tą patį mėnesį

iki to paties mėnesio15 d.- jeigu paskutinė išmokos dalis sumokėta iki to mėnesio 15 d.

iki to paties mėnesio paskutinės dienos - jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos

su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė išmokos dalis išmokėta per 10 darbo dienų tam mėnesiui pasibaigus

iki mėnesio, kurį išmokėta paskutinė išmokos dalis, 15 dienos

su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išmokos dalis išmokėta iki gruodžio mėnesio paskutinės dienos

pajamų mokestis išskaičiuojamas nuo bendros apskaičiuotos gruodžio mėnesio darbo užmokesčio sumos ir į biudžetą sumokamas iki gruodžio mėnesio paskutinės dienos

su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išmokos dalis išmokėta vėliau negu gruodžio mėnesio paskutinė diena

pajamų mokestis išskaičiuojamas nuo per gruodžio mėnesį išmokėtų darbo užmokesčio dalių sumos ir į biudžetą sumokamas iki gruodžio 31 dienos

su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis (mokamas avansas) ir paskutinė išmokos dalis neišmokėta per 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo per tą mėnesį išmokėtos išmokos dalies sumos ir sumokamas į biudžetą iki mėnesio, už kurį mokamos išmokos, 15 dienos – jeigu išmoka išmokėta iki to mėnesio 15 dienos arba iki paskutinės mėnesio dienos – jeigu išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos

 

Pajamų mokestis nuo išmokamų kiekvienam gyventojui išmokų, apskaičiuojamas eurais ir centais (sumos neapvalinamos).

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, deklaruodami gyventojams išmokėtas sumas ir išskaičiuotą pajamų mokestį FR0572 formoje (naudojama iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms deklaruoti), turi apvalinti pajamų mokesčio sumą iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru.

Nuo 2018-01-01 išmokėtos išmokos gyventojams, deklaruojamos  mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje. Šioje deklaracijoje  pajamų mokestis nuo išmokamų išmokų deklaruojamas ir mokamas eurais ir centais (sumos neapvalinamos).

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str. 3 -6 d.