Dėl mokesčių už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir mokėjimo

Atnaujinimo data: 2012-02-03
Ši informacija skelbiama:
[1.1.12] Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai
Registracijos numeris   KD-6103   Data   2012.02.03

 

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).
 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 16 str. 1 d.