« Grįžti

Dėl operacijų grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 15 000 eurų

Atnaujinimo data: 2014-12-03
Ši informacija skelbiama:
[1.1.12] Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai
Registracijos numeris   KD-6407   Data   2009-02-03

 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Pasiteirauti, kokia forma turi būti pateikti duomenys dėl operacijų grynaisias pinigais galima Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje.

Teisės aktai
LRS  PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMAS