« Grįžti

Dėl privačių interesų deklaravimo

Atnaujinimo data: 2013-04-04
Ši informacija skelbiama:
[1.1.12] Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai
Registracijos numeris   KD-7696   Data   2013.04.04

 

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012-07-05 sprendimu Nr. KS-84.

Informaciją apie privačių interesų deklaravimą teikia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija .

Privačius interesus deklaruojantys asmenys, išskyrus asmenis, nurodytus  Taisyklių 8 punkte, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, Deklaracijas   teikia  tik  elektroniniu  būdu  per  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie  Lietuvos  Respublikos  finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą  (EDS). Deklaracijos teikiamos atsižvelgiant  į Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos  prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu VA-83 nuostatas.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012-07-05 sprendimas Nr. KS-84 „DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ BEI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS FORMOS ID001 PATVIRTINIMO"