Kaip tvarkyti ir nurašyti sugadintus ir nepanaudotus apskaitos dokumentų blankus?

Atnaujinimo data: 2015-02-25
Ši informacija skelbiama:
[1.1.15] Buhalterinė apskaita
Registracijos numeris   KD-8369   Data   2015-02-25

 

Nuo 2012-03-09 ūkio subjektai, tvarkydami apskaitos dokumentus, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatyme ir archyvų įstatyme nustatytais reikalavimais.

Pagal BAĮ 8 str.  valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. Sugadintus ar nepanaudotus specialius apskaitos  dokumentų blankus ūkio subjektai gali nurašyti pagal nurašymo aktus. Nurašyti apskaitos dokumentai saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų bendrųjų dokumentų saugojimo terminų.

Laikotarpiu iki 2012-03-08 pagal VMI prie FM 2005-01-27 įsakymu patvirtintas taisykles Nr. VA-10, asmuo nepanaudotus SAD blankus, įskaitant atvejus kai įstatymų nustatytais pagrindais asmuo nutraukia veiklą, sunaikina (sudegina arba sukarpo dokumentų smulkintuvu arba sumala popieriaus perdirbimo įmonėje), turėjo surašyti SAD blankų sunaikinimo aktą  ir vieną sunaikinimo akto egzempliorių perduoti vietos mokesčių administratoriui.

Teisės aktai
LRS  Buhalterinės apskaitos įstatymas
LRS  Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas)