« Grįžti

Kurie juridiniai asmenys (partijos) ir iki kada turi pateikti metinę politinės partijos finansinės veiklos deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2015-02-01
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.11] Metinė politinės partijos finansinės veiklos deklaracija
[1.10.22.3] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-7184   Data   2010.02.01

Partija – viešas juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą.

Partijos kasmet, ne vėliau kaip iki ateinančių metų kovo 1 d., pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę partijos deklaraciją, atitinkančią Vyriausiosios rinkimų komisijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 11 patvirtintą formą. Ši deklaracija turi būti patvirtinta partijos valdymo organo.

Metinė politinės partijos finansinės veiklos deklaracija – dokumentas, kuriame partijos deklaruoja per vienerius finansinius metus gautas pajamas, aukas ir jų aukotojus, skolintas ir kitas teisėtai gautas lėšas, turėtas išlaidas, grąžintas skolas, nurodo, kaip panaudota valstybės biudžeto dotacija.

Teisės aktai
LRS  LR VRK 2005-02-02 sprendimas Nr.11 „DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 443 "DĖL METINĖS POLITINĖS PARTIJOS FINANSINĖS VEIKLOS DEKLARACIJOS FORMOS IR PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"