Kuris teisės aktas reglamentuoja politinės partijos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir jos priedų pildymo tvarką ?

Atnaujinimo data: 2015-02-01
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.11] Metinė politinės partijos finansinės veiklos deklaracija
[1.10.22.3] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-7187   Data   2010.02.01

Politinės partijos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir jos priedų pildymo tvarka patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 11.

Teisės aktai
LRS  LR VRK 2005-02-02 sprendimas Nr.11 „DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 443 „DĖL METINĖS POLITINĖS PARTIJOS FINANSINĖS VEIKLOS DEKLARACIJOS FORMOS IR PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"