« Grįžti

Iki kada ir kokiais būdais nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti pranešimo apie sudarytus sandorius formą PRC907?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.12] Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)
Registracijos numeris   KD-7769   Data   2012.10.18

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimo formą PRC907 apie sudarytus sandorius mokesčių administratoriui pateikia iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

 Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu.

 Mokesčių administratoriui pranešimas gali būti pateiktas tokiais būdais:

1. tiesiogiai įteiktas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) darbuotojui;

2. atsiųstas paštu į AVMI jos skelbiamais adresais arba į VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;

3. Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka elektroniniu būdu.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymu Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTUS SANDORIUS PRC907 FORMOS, PAPILDOMO LAPO PRC907P FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO