« Grįžti

Kaip yra tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907?

Atnaujinimo data: 2014-11-11
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.12] Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)
Registracijos numeris   KD-7777   Data   2012.10.18

 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907 gali būti tikslinama gyventojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą apie pateiktame pranešime esančias klaidas (neatitikimus). Patikslintame pranešime pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) pranešime nurodyti duomenys.

Gyventojas, gavęs informacinį pranešimą apie esančias klaidas (neatitikimus), privalo klaidas ištaisyti ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą pranešimą pateikti per informaciniame pranešime nustatytą terminą. 

Kai tikslinamas 2012 m.–2014 m. laikotarpių pranešimas, jame sumos turi būti nurodomos litais. Tikslinant 2015 m. ir vėlesnių laikotarpių pranešimą, sumos turi būti nurodomos eurais. Pranešime negali būti nurodomos sumos skirtinga valiuta.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymas Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTUS SANDORIUS PRC907 FORMOS, PAPILDOMO LAPO PRC907P FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO