« Grįžti

Ar privalo mokesčių administratorius informuoti mokesčių mokėtoją apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis?

Atnaujinimo data: 2013-01-27
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.13] Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR pakeitimą...
[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų...
Registracijos numeris   KD-6956

VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – registras)duomenis, mokesčių mokėtojui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos registruotu laišku turi išsiųsti REG804 formą.

Jei mokesčių mokėtojas nesutinka su VMI turima informacija apie pasikeitusius  registro duomenis, tai jis per 5 darbo dienas nuo REG804 formos įteikimo dienos VMI turi pateikti Atsakymo į pranešimą REG805 formą. Remiantis REG805 forma, VMI nustatyti pasikeitę registro duomenys į registrą neįrašomi.

Jei mokesčių mokėtojas, kuriam buvo išsiųsta REG804 forma, per nustatytą terminą nepateikia VMI užpildytos FR0791 ir / ar FR0791A, ir / ar FR0791B formos apie savo registro duomenų pakeitimą arba nepraneša apie VMI nustatytų registro duomenų neįrašymą į registrą, užpildydamas REG805 formą, tai dėl VMI turimos informacijos teisingumo nustatymo VMI mokesčių mokėtojui gali atlikti operatyvų patikrinimą. Po operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo VMI priima sprendimą dėl registro duomenų įrašymo į registrą. VMI sprendimas dėl registro duomenų įrašymo į registrą priimamas ir tuo atveju, jei operatyvus patikrinimas nebus atliekamas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE DUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"