« Grįžti

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojai pildo ir teikia pranešimo FR0791, FR0791A, FR079B formas?

Atnaujinimo data: 2016-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.13] Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR pakeitimą...
Registracijos numeris   KD-6944

Nuo 2012-12-22 užpildytas FR0791, FR0791 A, FR0791B formas ir atitinkamus jų priedus (FR0791P, FR0791AP, FR0791BP) mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresą per 5 darbo dienas, kai pasikeičia tokie Registro duomenys:

1. elektroninių ryšių rekvizitai;

2. adresas korespondencijai gauti;

3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai;

4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens  ir/ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistruoti JAR, pavyzdžiui, vadovo, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus, likvidatoriaus, įgalioto asmens duomenys;

5. struktūrinių padalinių duomenys;

6. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenys.

FR0791A forma pildoma dėl Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo.

FR0791B forma pildoma dėl biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo.

Formos taip pat turi būti pateiktos, jeigu mokesčių mokėtojas gauna iš VMI pranešimo apie nustatytus pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis REG804 formą.

Duomenys apie mokesčių mokėtojo akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir/ar JAR įregistruotą struktūrinį padalinį, kurį mokesčių mokėtojas įregistravo ar išregistravo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir/ar JAR nuostatų nustatyta tvarka, į Registrą yra įrašomi automatiškai pagal Akcizų informacinėje sistemoje ir/ar JAR esančius duomenis per 3 darbo dienas nuo sandėlio, struktūrinio padalinio įregistravimo ar išregistravimo dienos.

Registre įregistruoto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir/ar struktūrinio padalinio duomenys skelbiami e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI kartu su kitais mokesčių mokėtojo registravimo Registre duomenimis."

Teisės aktai
LRS  MAĮ 46 str. 1-2 dalys
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE DUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"