« Grįžti

Kada ir kokiu būdu pateikiama pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 forma?

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.14] Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)
Registracijos numeris   KD-8268

Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos,  Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI prie LR finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

RRC910 formos ir jos priedų RRC910P bei RRC910S duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VMI prie FM iki kitų kalendorinių metų liepos 1 dienos. Pirmas 2014 metų duomenų teikimas yra iki 2015 m. liepos 1 dienos.

Už Pranešime nurodytos informacijos teisingumą yra atsakinga duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga.

Gali būti tikslinami Pranešimai, pateikti už 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais Pranešimas tikslinamas.

Kai duomenų teikėjas savo iniciatyva ar mokesčių administratoriaus nurodymu tikslina Pranešimą, jis turi pateikti šių Taisyklių nustatyta tvarka visą užpildytą (su pataisymais) RRC910 formą, pateikdamas visas JAV praneštinas sąskaitas.

Kai JAV kompetentinga institucija praneša VMI prie FM apie neesmines klaidas Pranešime, VMI prie FM gali pareikalauti, kad duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga pateiktų patikslintą Pranešimą.

Finansų rinkos dalyviai duomenis už 2017  ir vėlesnius metus teiks pateikdami XML duomenų rinkmeną el. būdu. Duomenis už 2016 metus bei ankstesnius metus finansų rinkos dalyviai teiks įprasta tvarka, pateikdami PRC910 formą ir jos priedus.

 

         

     

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. VA-52 DĖL PRANEŠIMO APIE UŽSIENIO ASMENŲ FINANSINES SĄSKAITAS RRC910 FORMOS UŽPILDYMO, TIKSLINIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO