« Grįžti

Ar turi mokesčių mokėtojas pateikti pranešimo PRC911 formą, jeigu 2016 metais iš kito gyventojo pasiskolino piniginių lėšų namo statybai, kurį ketina pradėti statyti tik po kelių metų?

Atnaujinimo data: 2016-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.2] Pranešimas apie turto įsigijimo šaltinius (PRC911 forma)
Registracijos numeris   KD-8022   Data   2016-01-05

 

Taip, jeigu piniginės lėšos viršija 15 000 eurų ir yra gautos iki 2016-06-30, tuomet mokesčių mokėtojas pranešimą turi pateikti.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-114 DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO PRANEŠIMO APIE GAUTŲ PAJAMŲ IR ĮSIGYTO TURTO (ĮSKAITANT PASISKOLINTAS PINIGINES LĖŠAS) ĮSIGIJIMO ŠALTINIUS PRC911 FORMOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO