« Grįžti

Kuriais atvejais, kada ir kokiu būdu turi būti pateiktas VMI pranešimas (FR1147 forma) apie laikinojo įdarbinimo sutartis su užsienio valstybių juridiniu asmeniu?

Atnaujinimo data: 2015-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.3] Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus...
Registracijos numeris   KD-8027   Data   2015-12-29

 

Pranešimo FR1147 formą VMI privalo pateikti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, su užsienio valstybių juridiniu asmeniu sudaręs laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią 2016 metų ir vėlesnių metų bet kurį kalendorinį mėnesį Lietuvoje pradeda dirbti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai – užsienio valstybės juridinio asmens darbuotojai.

Taip pat, mokesčių administratoriui turi būti pranešama ir apie tokių darbuotojų – nenuolatinių Lietuvos gyventojų darbo Lietuvoje pabaigą.  

Laikinojo įdarbinimo sutartis – tai Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybės juridiniu asmeniu sudaryta sutartis, pagal kurią užsienio valstybės juridinis asmuo už nustatytą atlygį į Lietuvą atsiunčia vieną ar kelis savo darbuotojus – nenuolatinius Lietuvos gyventojus – atlikti darbo funkcijas Lietuvos Respublikos juridinio asmens naudai (t.y. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai dirba Lietuvoje laikydamiesi Lietuvos Respublikos juridinio asmens nustatytos darbo tvarkos, jam prižiūrint ir vadovaujant bei šiam asmeniui prisiimant visą atsakomybę už tokių gyventojų darbo Lietuvoje rezultatus, tačiau darbo užmokestį už darbą Lietuvoje gyventojai gauna iš užsienio valstybės juridinio asmens, su kuriuo jie yra sudarę darbo sutartis).

Pranešimas už ataskaitinį mėnesį mokesčių administratoriui turi būti pateiktas iki kito mėnesio 15 dienos.

Pranešimas gali būti pateiktas tokiais būdais:

1. tiesiogiai įteiktas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI).

2. atsiųstas paštu į AVMI  arba į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;

3. elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015-12-21 įsakymas Nr. VA-117 DĖL PRANEŠIMO APIE NENUOLATINIUS LIETUVOS GYVENTOJUS, DIRBANČIUS AR DIRBUSIUS LIETUVOJE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIO ASMENS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAIS ASMENIMIS SUDARYTAS LAIKINOJO ĮDARBINIMO SUTARTIS, FR1147 FORMOS IR JOS FR1147U, FR1147D PRIEDŲ UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO