« Grįžti

Ar privalo teikti duomenis finansų įstaigos, kurios yra bankrutavusios, bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos? Jei privalo, tai už kurį laikotarpį? Ar privalo pateikti duomenis už einamuosius metus?

Atnaujinimo data: 2017-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8717

 

Teisės aktai išimčių pagal įmonės statusą nenumato. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų vasario 15 d. arba birželio 1 d. priklausomai nuo teikiamos informacijos.

Teisės aktai
LRS  LRV 2016 m. vasario 18 d.nutarimas Nr. 147 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymas