« Grįžti

Kaip suteikiamos teisės finansų įstaigos įgaliotiems asmenims, teikiantiems duomenis savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemyje TIES?

Atnaujinimo data: 2017-06-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8708

 Prieš pradėdami teikti duomenis pagal Mokesčių administravimo įstatymo  55 straipsnį bei pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-102 (CRS/DAC2), finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi  įgaliotam atstovui suteikti teises darbui Mokesčių  ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale TIES.

Teisės yra tokios:

Peržiūros teisės

Duomenų teikimo teises

Duomenų rinkinys

Paaiškinimas

Peržiūrėti MAI55-SLIK teikimus

Teikti MAI55-SLIK duomenis

MAI55-SLIK duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti MAI55-SKIS teikimus

Teikti MAI55-SKIS duomenis

MAI55-SKIS duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti MAI55-SIPL teikimus

Teikti MAI55-SIPL duomenis

MAI55-SIPL duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį.

Peržiūrėti CRS-DAC2-LT teikimus

Teikti  CRS-DAC2-LT duomenis

CRS-DAC2_LT duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis, kuriuos FĮ turi pateikti VMI pagal pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-102.

 

Rekomenduojama pažymėti visas teise, jei  tam neprieštarauja finansų įstaigos procesai.

Atkreipiamas dėmesys, kad suteiktos teisės bus aktyvuotos tik kitą dieną –  įvykus duomenų sinchronizacijai.

Teikiantysis duomenų rinkinius taip pat turi turėti teisę administruoti viešuosius raktus, reikalingus koduoti duomenis ir autorizuotis TIES – „Išorinis naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus".

Teisę administruoti viešuosius raktus turi turėti ir tų finansinių įstaigų, kurios duomenis teiks naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), atstovai. Viešieji raktai, pateikti e. paštu, nebus registruojami.

 Prieš pradėdami duomenų teikimo procesą duomenų teikėjų atstovai TIES portalo sertifikatų administravimo srityje (meniu punktas – Viešieji raktai ) turi užregistruoti teikėjo sistemos viešą raktą, kuris bus naudojamas autentifikuojant teikėjo sistemą VMI duomenų teikimo platformoje bei atrakinant ir patikrinant atsiųstą duomenų paketą.

VMI viešąjį raktą taip pat galima atsisiųsti iš VMI TIES portalo.

Daugiau informacijos galima rasti savitarnos portale TIES paspaudus nuorodą Pagalba.

Duomenų paruošimo dokumentacija yra pateikiama: http://www.vmi.lt/cms/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos

Rekomenduokite pažymėti visas teises, jei Finansų Įstaigos vidaus procesai neprieštarauja.