Kokia yra duomenų apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus pateikimo VMI tvarka?

Atnaujinimo data: 2017-08-18
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8504

 

Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.

Prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas  Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti VMI šią informaciją:

1. apie nuolatinių Lietuvos gyventojų:

1.1. sąskaitų likutį kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų). Apskaičiuojant 2016 metų sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai.

1.2. per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (jeigu to paties asmens ( visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų).  Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.

1.3. kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, kai skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 eurų.

2. apie juridinių asmenų per kalendorinius metus gautas įplaukas (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.

Aukščiau nurodyta informacija VMI turi būti pateikta pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų  birželio 1 d.

Tuo atveju, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė Valstybinės mokesčių inspekcijos, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos  banko duomenų teikimo sutartis, tuomet informacija apie skolinius įsipareigojimus teikiama sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos.

Teisės aktai
LRS  LRV 2016 m. vasario 18 d.nutarimas Nr. 147 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. VA-105 DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ASMENS SĄSKAITŲ LIKUČIUS, METINES SĄSKAITŲ ĮPLAUKAS IR SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO