« Grįžti

Kuriuo atveju nereikia teikti duomenų mokesčių administratoriui?

Atnaujinimo data: 2018-02-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų...
Registracijos numeris   KD-8752

Emitentai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, investicinės bendrovės, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai, mokėjimo įstaigos tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, valiutos keityklos operatoriai, vartojimo kredito tarpininkai, neturintys Įsakymu patvirtintų Taisyklių nurodomų praneštinų duomenų, mokesčių administratoriaus iniciatyva bus atleidžiami nuo duomenų mokesčių administratoriui pateikimo.

Teisės aktai
LRS  LRV 2016 m. vasario 18 d.nutarimas Nr. 147 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO
LRS  Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo" pakeitimo