« Grįžti

Kada ir kokiu būdu Tarptautinių įmonių grupės turi pateikti ataskaitas VMI prie FM?

Atnaujinimo data: 2017-11-02
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.5] Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos
Registracijos numeris   KD-8716

 

1. Ataskaita VMI prie FM privalo būti pateikta per 12 mėnesių nuo Tarptautinių įmonių grupių (toliau – TIG) ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos. Pirmoji Ataskaita už TĮG finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d., VMI prie FM turi būti pateikta iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos. Jeigu finansiniai metai prasideda vėliau nei 2016 m. sausio 1 d., Ataskaita VMI prie FM turi būti pateikta per 12 mėnesių nuo tokių finansinių metų pabaigos.

2. Ataskaitos VMI prie FM teikiamos duomenų rinkmenose. Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose, skelbiamuose VMI prie FM interneto svetainėje.

3. Ataskaitos VMI prie FM teikiamos ir tikslinamos elektroniniu būdu:

3.1. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti;

3.2. per VMI prie FM portalą įkeliant VMI prie FM reikalavimus atitinkantį XML formato failą. Ataskaitas teikti įgaliotų asmenų autentifikavimas ir autorizavimas bus atliekamas naudojant Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį.

4. Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu. Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas VA-47 DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO