« Grįžti

Kokią informaciją VMI prie FM turi pateikti Tarptautinių įmonių grupės?

Atnaujinimo data: 2017-06-20
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.5] Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos
Registracijos numeris   KD-8715

Lietuvos Respublikoje reziduojantys Tarptautinių įmonių grupių (toliau – TIG) pagrindiniai patronuojantys subjektai arba pakaitiniai patronuojantys subjektai privalo VMI prie FM pateikti TĮG ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal valstybes, kurioje nurodoma:

1. apibendrinta informacija, susijusi su pajamomis, pelnu (nuostoliu), prieš sumokant pelno mokestį, sumokėtu pelno mokesčiu, sukauptu pelno mokesčiu, įstatiniu kapitalu, sukauptu pelnu, darbuotojų skaičiumi, materialiuoju turtu, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, pagal valstybes, kuriose TĮG vykdo veiklą;

2 informacija apie kiekvieną į TĮG įeinantį subjektą, nurodant to, į TĮG įeinančio, subjekto rezidavimo valstybę bei valstybę, pagal kurios įstatymus, į TĮG įeinantis, subjektas yra įsteigtas, jeigu ji skiriasi nuo rezidavimo vietos valstybės. Taip pat to, į TĮG įeinančio, subjekto pagrindinės veiklos arba veiklų rūšys;

3. kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas, naudojami tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams pagal minėtuosius teisės aktus įgyvendinti.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas VA-47 DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO