« Grįžti

Kuriais atvejais Tarptautinių įmonių grupės teikia ataskaitas VMI prie FM?

Atnaujinimo data: 2017-06-20
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.5] Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos
Registracijos numeris   KD-8714

Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į Tarptautinių įmonių grupę (toliau – TIG) įeinantis subjektas, kuris nėra TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas, teikia ataskaitą VMI prie FM, jei:

1. jis yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvos Respublikoje;

2. yra viena iš šių sąlygų:

2.1. TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas neprivalo pateikti ataskaitos savo rezidavimo užsienio valstybės mokesčių administracijai;

2.2. ne Europos Sąjungos valstybės, kurioje pagrindinis patronuojantysis subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais, kompetentinga institucija yra sudariusi galiojantį tarptautinį susitarimą, kurio šalis yra Lietuvos Respublika, tačiau nėra su ja sudariusi kvalifikuotojo kompetentingų institucijų susitarimo, pagal kurį pagrindinis patronuojantis subjektas teiktų ataskaitą savo registracijos valstybės kompetentingai institucijai;

2.3. pagrindinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos kompetentinga institucija sistemingai nepateikia informacijos apie TĮG Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir apie tai VMI prie FM pranešė į TĮG įeinančiam subjektui, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvos Respublikoje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. VA-47 DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL APSIKEITIMO INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ PATEIKTAS ATASKAITAS ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO