Kada ir kam turi būti pateikiama GPM306 forma?

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Registracijos numeris   KD-6386 Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko...

Kas turi pildyti formą GPM306 „Pranešimas apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą"?

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Registracijos numeris   KD-6382 Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko...