« Grįžti

Kada ir kam turi būti pateikiama GPM306 forma?

Atnaujinimo data: 2017-06-15
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.9] Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimas (GPM306)
Registracijos numeris   KD-6386

Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymą VA-52.

GPM306 formos ir jos priedų duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VMI prie FM iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

GPM306 formos ir jos priedų duomenys gali būti tikslinami duomenų teikėjo iniciatyva ir/ar mokesčių administratoriaus iniciatyva, t. y. pagal duomenų teikėjui mokesčių administratoriaus išsiųstą pranešimą apie nustatytus trūkumus (neatitikimus), per pranešime nurodytą terminą. Duomenys gali būti patikslinti už einamuosius ir praėjusius penkis kalendorinius metus.

Jeigu duomenų teikėjas savo iniciatyva ar mokesčių administratoriaus nurodymu tikslina GPM306 formos duomenis, tai:

1. esant nepriimtam GPM306 formos pranešimui dėl nustatytų trūkumų, pranešimas turi būti teikiamas pilna apimtimi pašalinus trūkumus;

2. esant duomenų trūkumams GPM306 formos pranešime, arba teikiant naujus, ankstesniame to paties laikotarpio pranešime neteiktus trūkstamus duomenis, turi būti teikiami patikslinti, anksčiau teikto pranešimo eilučių duomenys.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2008-10-16 įsakymas Nr. VA-53 „DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2017-06-12 įsakymas Nr. VA-52 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. VA-53 „DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS