Kuris teisės aktas reglamentuoja pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos ir jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP laukelių pildymą?