« Grįžti

Dėl individualios veiklos išregistravimo (prašymas REG812 forma)

Atnaujinimo data: 2018-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.1] Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR / išregistruoti...
[1.2.4] Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas
Registracijos numeris   KD-8479

 

Teisės aktas, reglamentuojantis fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro REG812 formos pildymo ir pateikimo tvarką

Fizinių asmenų prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36.

Kokias atvejais galima nutraukti savo vykdomą individualią veiklą (individualios veiklos nutraukimo pagrindas)

1. notaro individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra notaro įgaliojimų pasibaigimas (atleidimas iš notaro pareigų). Notaro įgaliojimų pabaigos data (atleidimas iš pareigų), yra nurodoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme (toliau – Įsakymas). Įsakymo kopija turi būti pateikiama kartu su prašymu;

2. advokato individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatų tarybos sprendimu advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. Advokato veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymu;

3. advokato padėjėjo individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatų tarybos sprendimu advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo. Advokato padėjėjo individualios veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Advokatų tarybos posėdžio protokolo išraše, kuris turi būti pateikiamas kartu su prašymu;

4. antstolio individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo. Antstolių individualios veiklos pabaigos data yra nurodoma Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme, kurio kopija turi būti pateikiama kartu su prašymu;

5. kitų mokesčių mokėtojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateiktas prašymas  su įrašyta tos veiklos nutraukimo data.

Kitų mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta jų laikinojo  nedarbingumo ar tėvystės atostogų laikotarpiu pagal VSDFV VMI elektroniniu būdu pateiktą informaciją. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

Prašymo REG812 formos pateikimo būdai individualios veiklos nutraukimui

 

 

 

 

1. Prašymą galima pateikti prisijungus prie e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

Užsisakyti paslaugą per Mano VMI:

Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas / individualios veiklos registravimas > Individualios veiklos registravimas / nutraukimas ir duomenų tvarkymas mokesčių mokėtojų registre.

Prašymo pildymo žingsniuose ,,Mokesčių mokėtojo tipai" bei ,,Veiklos duomenys" laukelyje ,,Veiksmai" prie norimo nutraukti mokesčių mokėtojo tipo ir susijusios veiklos rūšies paspausti X (naikinti/ likviduoti).

 

Atsivėrusiame lange įrašyti/ pasirinkti datą iki kada galioja duomenys ir spausti mygtuką ,,Saugoti".

Taip pat reikia sutvarkyti veiklos vykdymo vietos duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad individualią veiklą galima nutraukti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos pabaigos.

Pvz., Jūs pateikėte prašymą REG812 individualios veiklos nutraukimui 2016-05-06, tai galite nurodyti anksčiausią jos nutraukimo datą – 2016-05-01.

Asmens kontaktų ir kitų duomenų galiojimo nutraukti nereikia. Jeigu išvykstate nuolat gyventi į užsienio valstybę ar individualią veiklą vykdote užsienio valstybėje – nurodyti savo adresą užsienio valstybėje.

2. Popierinius prašymus galima pristatyti atvykus į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinį arba pateikti paštu.

Prašymo REG812 veiklos nutraukimui pateikimo laikas

1. notarai individualią veiklą gali nutraukti - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo LR teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t. y. nuo notaro veiklos pradžios dienos;

2. advokatai individualią veiklą gali nutraukti -  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo LR teisingumo ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo dienos;

3. advokatų padėjėjai individualią veiklą gali nutraukti - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos;

4. antstoliai individualią veiklą gali nutraukti - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos;

5. kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo dienos.