Institucijos, norinčios gauti pažymą apie mokesčių mokėtojo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, veiksmai

Atnaujinimo data: 2017-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius...
Registracijos numeris   KD-2792

Institucija reikalingus pažymos duomenis apie mokesčių mokėtoją (-us) gali gauti, sudariusi duomenų teikimo sutartį (toliau – sutartis) su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM). Sudarius sutartį ir užregistravus instituciją kaip elektroninių paslaugų gavėją, ji gali sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka pateikti prašymo duomenis ir gauti pažymos duomenis.

Jeigu institucija, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi teisę gauti informaciją apie mokesčių mokėtojus ir nėra sudariusi bei neketina sudaryti sutarties, nori gauti pažymą apie mokesčių mokėtoją (-us), ji turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319I), kuriame turi nurodyti:

1. mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, identifikacinį numerį;

2. teisinį duomenų gavimo pagrindą ir kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui išduoti, paramai suteikti ar pan.);

3. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319I.

Prašymą FR0319I institucija gali pateikti:

elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo", nustatytą tvarką.

Teisės aktai
LRS  VMi prie FM viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO