« Grįžti

Mokesčių mokėtojo, norinčio gauti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, veiksmai

Atnaujinimo data: 2017-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius...
Registracijos numeris   KD-2787

 

Mokesčių mokėtojas, norintis gauti pažymą, turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319), kuriame turi nurodyti:

1. institucijos, kuriai bus teikiama pažyma (pažymos gavėjo), pavadinimą, identifikacinį numerį;

2. norimą gauti pažymos egzempliorių skaičių;

3. kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui gauti, dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje ar pan.);

4. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319.

Prašymą mokesčių mokėtojas gali pateikti:

1. per VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;

2. jeigu fiziniai asmenys, nevykdantys ekonominės veiklos, ar jų įgalioti asmenys neturi galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu – raštu:

2.1. tiesiogiai, atvykę į AVMI, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

2.2. paštu tai AVMI, kurios teritorijoje yra prašymą teikiančio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė, laikydamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.„

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-11-18 įsakymas Nr. V-298 „DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ BEI FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO"