Nenuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio gauti pažymą apie sumokėtą pajamų mokestį Lietuvoje, veiksmai

Atnaujinimo data: 2018-06-04
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius...
Registracijos numeris   KD-8766

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti Prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą. Prašymo pavyzdys pateiktas taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko  2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 2 priede.

Prašymą išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

1. nuo 2017-03-01 elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. atsiųsti paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. tiesiogiai įteikti AVM darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0595 formą tiesiogiai pateikia ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti visą mokestinį laikotarpį:

1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį Lietuvoje gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir šiuo mokestiniu laikotarpiu mokesčių administratoriui pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, tai prie šio prašymo jis turi pridėti tokias išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą pažymą apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį (šios pažymos pavyzdys, jos užpildymo ir išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-90.

2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir mokesčių administratoriui jis pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, toks gyventojas iki kreipimosi į mokesčių administratorių dienos privalo būti pateikęs Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (ši forma ir jo užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46), taip pat jis turi būti į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs GPMĮ nustatytą pajamų mokestį.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės neapmokestinamųjų pajamų arba pajamų, kurios nėra pajamų mokesčio objektas, ar gavo B klasės pajamų, kurių jis neprivalo deklaruoti, kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui jis turi pateikti tokių pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu negavo jokių pajamų Lietuvoje ir pageidauja šį faktą patvirtinančio dokumento, prašymą išduoti FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip vasario 15 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje.

Nuo 2017-01-02 mokesčių administratoriui teikdami prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, joje gyventojai pažymi, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai savo prašyme pažymi, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje būtų nurodytos ir tokios pajamos, kurios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-09 įsakymas Nr. VA-50 „DĖL GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ, NUO JŲ SUMOKĖTO MOKESČIO PAŽYMŲ FR0594 IR FR0595 FORMŲ IR JŲ PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČIUOTO IR Į BIUDŽETĄ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-46 DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO