« Grįžti

Nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio gauti pažymą apie sumokėtą pajamų mokestį Lietuvoje, veiksmai

Atnaujinimo data: 2018-06-04
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius...
Registracijos numeris   KD-3128

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, mokesčių administratoriui turi pateikti Prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą.  Prašymo pavyzdys pateiktas taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko  2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 1 priede.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, išskyrus toliau nurodytus atvejus, nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo dienos gyventojas mokesčių administratoriui turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0594 formos prašo, savo metinę pajamų deklaraciją, jeigu jam yra nustatyta prievolė pateikti šią deklaraciją.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą mokesčių administratoriui jis gali pateikti, tik pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų deklaraciją ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų iš likviduoto Lietuvos vieneto, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą mokesčių administratoriui jis gali pateikti ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo tokio likviduoto vieneto išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. atsiųsti paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. tiesiogiai įteikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0594 formą tiesiogiai pateikia ne pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą.

Nuo 2017-01-02 mokesčių administratoriui teikdami prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, joje gyventojai pažymi, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos.  

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-09 įsakymas Nr. VA-50 „DĖL GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ, NUO JŲ SUMOKĖTO MOKESČIO PAŽYMŲ FR0594 IR FR0595 FORMŲ IR JŲ PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČIUOTO IR Į BIUDŽETĄ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"