Per kiek laiko parengiamos pažymos dėl atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais?

Atnaujinimo data: 2017-12-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius...
Registracijos numeris   KD-1845

Mokesčių administratorius, nustato, ar mokesčių mokėtojas yra / buvo skolingas, ir:

1. jeigu mokesčių mokėtojas yra / buvo pateikęs mokesčių deklaracijas bei nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0320 formą;

2. jeigu mokesčių mokėtojas nepateikė mokesčių deklaracijų ir/arba turi mokestinę nepriemoką, per Mano VMI praneša mokesčių mokėtojui apie prievolę pateikti mokesčių deklaracijas ir/ar sumokėti mokestinę nepriemoką. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma praėjusio laikotarpio konkrečios datos pažymos;

3. jeigu šių Taisyklių 2 punkte nurodytu atveju su mokesčių mokėtoju susisiekti nepavyko arba jis pranešė, kad negali sumokėti mokestinės nepriemokos, arba nustačius, kad mokesčių mokėtojas konkrečiai praeities laikotarpio datai buvo skolingas valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, užpildo FR0321 formą ir teisės aktuose reglamentuotais atvejais FR0321 formos priedą;

4. jeigu mokesčių mokėtojas iki pažymos išdavimo dienos pateikia reikiamas mokesčių deklaracijas ir sumoka mokestinę nepriemoką, užpildo FR0320 formą. Šis papunktis nėra taikomas tais atvejais, kai prašoma pažymos praėjusio laikotarpio konkrečiai datai."

Pažymos parengiamos:

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas nėra / nebuvo skolingas valstybės ir  /ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams".

Prašymą pateikę mokesčių mokėtojai arba institucijos, prisijungę prie Mano VMI, gali susipažinti su informacija apie pažymos parengimą."

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO